Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Hamerský potok

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Hamerský potok, z.s.
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
26650762
statutární zástupce Jana Dvořáková
adresa sídla Nežárecká 103/IV, JINDŘICHŮV HRADEC 1, 377 01
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2005

Oficiální kontakty spolku:

adresa Nežárecká 103/IV, Jindřichův Hradec, 377 01
telefon 606325944
email info@hamerskypotok.cz
web http://www.hamerskypotok.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bednáreček u kolejí bezkolencová louka s řídkým porostem borovic cca 1700 m SV od Bednárce, nedaleko železniční zastávky Kamenný Malíkov
Čtyřicítka Dobře zachované lesní rašeliniště, s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů (vachta trojlistá, bazanovec kytkokvětý, bělopásek tavolníkový či ještěrka živorodá) jižně od silnice z Artolce do Mýtinek (cyklostezka 1007) na pravém břehu potůčku, podtékající silnici cca 0,5 km od Mýtinek
Horní u Lovětína rybník v EVL
Jindřiš meandr Rozáhlá plocha v nivě Hamerského potoka uvnitř meandru, písčiny, mokřad 49°9'9.126"N, 15°3'13.234"E
Jindřišské údolí Pestrá mozaika lesních a lučních společenstev ve skalnatém údolí Hamerského potoka
Louka u Kozelkovny vlhká, rašelinící louka, malá olšina 2 km SV od Číměře
Mokřad u Světců zčásti odvodněné a "rekultivované" prameniště, rašeliniště, bezkolencová louka 1 km SZ od Světců
Mokřady u Matné vlhká louka s náletem olše lepkavé 0,5 km JJV od Matné
Niva Hamerského potoka nad Vajgarem mokřad s olšinou a rašeliništěm levý břeh Hamerského potoka před ústím do rybníku Vajgar
Radouňka mokřad, tok, rybník
Rašeliniště Radlice EVL- mokřad, nádrže
Rašelinné louky u Terezína
Rybníček Otín malá mělká nádrž s významnými druhy obojživelníků (čolek velký) a rostlin (bazanovec, Nitella flexilis) levý břeh Hamerského potoka, mezi polem a lesem asi 100 m před zástavbou "Bobelovka"


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se