Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Hasina

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP HASINA LOUNY
právní forma pobočný spolek
133744
statutární zástupce Jiří Bělohoubek
adresa sídla Vladislavova 691, LOUNY, 44001
přijetí standartů Ano
datum akreditace 2004

Oficiální kontakty spolku:

adresa Vladislavova 691, Louny, 400 01
telefon 604956991
email csop.hasina@seznam.cz
web https://www.csophasina.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bílá stráň u Orasic Stráň nedaleko obce Orasice s výskytem širolistého stepního trávníku s výskytem ZCHD rostlin. Na severním okraji obce Orasice.
Kleneč Trvalé travní porosty tvořené zejména společenstvy otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, kostřavových trávníků písčin a suchých vřesovišť nížin a pahorkatin; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace hvozdíku písečného českého, včetně jejich biotopů; lesní porosty tvořené společenstvem acidofilní doubravy na písku. 0,3 km východně od obce Kleneč
Stráň Na Kamenici u Kyškovic Bývala štěrkopísková lavice řeky Labe s výskytem českého endemitu hvozdíku písečného českého (§1) a divizny fialové (§3).
Velký vrch Významná lokalita teplomilných druhů hub a stepních biotopů v Dolním Poohří.


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se