Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Květokras

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Boskovštejn - místo pro život
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
Česká republika
statutární zástupce Kateřina Křivánková
adresa sídla Boskovštejn 98, Boskovštejn, 67154
přijetí standartů Ne
datum akreditace 13.3.2014

Oficiální kontakty spolku:

adresa Boskovštejn 98, pošta Hostim, 67154
telefon 604157350
email spoludoprirody@gmail.com
web https://www.boskovstejn.cz/spolky-sdruzeni/boskovstejn-misto-pro-zivot.html

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Třešňovka - Boskovštejn Stoletý třešňový sad o rozloze 1 ha je dnes již nepravidelný porost max. 10 starých rozpadajících se třešní (sad čítal kdysi až 40 stromů) doplněný několika vysázenými ovocnými stromy jiného druhu, ohraničený kamennou zídkou z jedné strany, hustým lemem z hlohů, babyk a šípků na druh straně a dubohabřinou z ostatních dvou stran. Mrtvé dřevo zůstává na místě, neboť sad se nachází ve svažitém terénu nad skalami lemující pravý břeh řeky Jevišovky. Sad je útočištěm především xylofágních druhů brouků (krasec třešňový – dříve květokras třešňový, tesařík bukový) a dutinových ptáků (krutihlav obecný, strakapoud prostřední). V sadu bylo zbudováno broukoviště a hadník. V pod hrází Boskovštejnského rybníka, na pravém břehu řeky Jevišovky, v intravilánu obce Boskovštejn, okr. Znojmo
Žaludka- Boskovštejn v přírodně cennější části lokality jde o suchou louku s teplomilný společenstvem kostřavových trávníků (křivatec luční, pupava bezlodyžná) s výskytem modráska. Celková výměra: 10 059 m2 severovýchodně východně od rybníka nacházejícího se ve středu obce Boskovštejn, mezi okrajem zástavby a obecním sadem, při soutoku Mlýnského náhonu a řeky


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se