Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Kynšpersko

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Český svaz ochránců přírody Kynšpersko
právní forma pobočný spolek
5076714
statutární zástupce Eva Řezníčková
adresa sídla Mládeže 384/2, Kynšperk nad Ohří, 35751
přijetí standartů Ne
datum akreditace 26.9.2017

Oficiální kontakty spolku:

adresa Nádražní 481/4, Kynšperk nad Ohří, 35751
telefon 608538991
email csop.kynspersko@seznam.cz
web http://www.csop.kynspersko.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Kamenný Dvůr Mozaika stanovišť s různým stupněm zamokření. Nejvýznamnějším biotopem na této lokalitě jsou vápnité mechové stanoviště, které jsou v západní části ČR vzácné. Dalšími biotopy jsou střídavě vlhké louky, vlhké pcháčové louky, podmáčené olšiny a malé fragmenty rašelinišť. Je zde prokázán výskyt kriticky ohrožené pěchavy vápnomilné. Lokalita se nachází jižně od Kynšperku nad Ohří. Vzhledem k charakteru terénu je přístup velmi obtížný.
Libocké mokřady Vodní nádrže v k.ú. Kynšperk nad Ohří vzniklé propadem části poddolovaného území významné z hlediska postupného rozvoje biodiverzity mokřadního charakteru U vlakového nádraží Kynšperk nad Ohří
Orchideová louka Kolová Podhorská mezofilní až vlhká louka s výskytem starých lučních mravenišť a mateřídouškovými kopečky a zaniklým výskytem orchideí
Objekt Charakteristika
Ornitologická pozorovatelna Ptačí pozorovatelna umístěna na severozápadním okraji Libockých mokřadů, která je dostupná přímo z místní komunikace vedoucí od Kynšperského nádraží do Liboce.


Přihlásit se