Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Mokřady

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Mokřady z.s.
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
22763198
statutární zástupce Jaromír Maštera
adresa sídla Popice 79, Jihlava, 58601
přijetí standartů Ano
datum akreditace 28.2.2012

Oficiální kontakty spolku:

adresa Popice 79, Jihlava, 58601
telefon 776556036
email mokrady@email.cz
web www.mokrady.wbs.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Brejlovský rybník do roku 2013 dlouhodobě neudržované mokřadní louky pod Velkým Brejlovským rybníkem, zarůstající náletem, nyní mozaikovité péče 1,5 km SZ od zámku v Křižanově
Březina louky, pastviny a mokřady, z velké části odvodněné, některé plochy do roku 2019 bez péče, nyní s tůněmi 1 km ZSZ od obecního úřadu v Dudíně
Cihelna mokřady v nivě drobného potoka pod rybníkem Cihelna, zčásti odvodněné, zčásti zachovalé, dlouhodobě bez péče 49.0940364N, 15.9623069E
Čertovina podmáčená neudržovaná část louky, do roku 2018 zarostlá rákosinou jižně od obce Čertovina u Hlinska
Dolní Bradlo do roku 2013 dlouhodobě neudržované mokřadní louky a rákosina s náletovými dřevinami, navazující na litorál rybníka Dolní Bradlo, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče cca 1,2 km SZ od obce Hosov
Fidryšky mokřadní louka, dlouhodobě neudržovaná 700 m Z od Lhoty u Vyškova
Hliniště mokřadní louky s tůněmi na okraji obce Pavlov JV okraj obce Pavlov u Stonařova
Horní Jilmík do roku 2013 dřevinami a rákosinou zarostlý mokřad u JV břehu rybníka H. Ilmik, nyní tůně a pravidelná péče cca 1,5 km JV od středu Hodic
Hosovské rybníčky kaskáda tří menších rybníčků a tůní, významných dlouhodobě výskytem obojživelníků JZ okraj obce Hosov
Hulišťata bývalá pískovna s tůní, mokřadní louky, do roku 2010 dlouhodoběji neobhospodařované, listnatý podmáčený lesík, mezofilní až suché trávníky, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče cca 1,4 km ZSZ od Kostelní Myslové
Kalvárie rybníček a mokřad s tůněmi ve zhlaví sídliště Březinova v Jihlavě, u ZŠ Demlova
Kvášovec mokřady v ploše historického rybníka, se zatrubněným potokem, z části kosené, zčásti neudržované, do roku 2019 bez péče, nyní s tůněmi 800 m SV od obce Mladé Bříště
Lesnovské mokřady rybníček Kulatina významný výskytem rdestu alpského a obojživelníků s navazující mokřadní loukou s revitalizovaným vodním tokem a tůněmi; dále Luční rybník s rozsáhlými rákosinami a mokřady mezi oběma rybníky s tůněmi cca 1,2 km JV od obce Zborná
Mokřad u Hurtovy Lhoty mokřadní louka s tůněmi 800 m JZ od středu H.Lhoty
Mokřady u Hřešic - Bakovský potok mokřadní louky v nivě potoka, do roku 2015 dlouhodobě bez péče, zarostlé rákosem a zarůstající dřevinami, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče jihovýchodní okraj obce Hřešice
Mokřady u Hřešic - U Brůdku mokřadní louky s tůněmi, v nivě potoka, do roku 2018 dlouhodobě bez péče, zarostlé rákosem a zarůstající dřevinami 500 m ZSZ od obce Hřešice
Mukařka do roku 2014 několik let neudržovaná mokřadní louka se suchomilnými částmi, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče cca 1,1 km JV od Obecního úřadu v Batelově
Na Dolech velká tůň po těžbě, zazemňující se na JV okraji obce Stanoviště
Na Hádkách mokřady s tůněmi JV od Záborné, v údolí drobného potoka, do roku 2011 dlouhodobě bez péče cca 1 km JV od středu Záborné
Nad Jordánem - Zbilidy mokřady a další plochy podél drobného potoka, z minulosti dost necitelně odvodněno, do roku 2019 bez péče J okraj obce Zbilidy
Nadějovské Nivy do roku 2012 dlouhodobě neudržované podmáčené louky, zarostlé rákosem a dřevinami, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče u Obecního rybníka, 1 km JV od Obecního úřadu v Nadějově
Obůrka do roku 2013 dlouhodobě neudržované mokřadní louky mezi rybníky Obůrka a Nový cca 1 km V od středu Hrutova
Ochoz do roku 2012 dřevinami zarůstající mokřadní louky pod hrází rybníka, s fragmenty botanicky cenných ploch (prstnatec, vachta), nyní mozaika biotopů a pravidelná péče pod hrází rybníka Ochoz, 1,5 km Z od středu obce Olší nad Oslavou
Onomyšlské mokřady dřevinami zarůstající podmáčené louky v nivě toku, do roku 2021 dlouhodobě neudržované J od obce Onomyšl
Pískovna Na Cvičišti bývalá pískovna a navazující plochy, zčásti zarostlé náletovými dřevinami jihovýchodní okraj Jindřichova Hradce
Pod Lyžařem zazemňující se tůň se zarostlými břehy s navazujícími dlouhodobě neudržovanými podmáčenými loukami cca 700 m V od Obecního úřadu v Hybrálci
Pod Vsí mokřad u rybníka s tůněmi, zčásti zarostlý rákosinou a s pravidelnou péčí u rybníka Pod Vsí (Dolňák) na S okraji Řehořova
Pokojov - Mezi žlíbky odvodněné pole a louka s malým mokřadem 1 km ZSZ od Pokojova
Popická pískovna malá zarůstající pískovna cca 700 m ZSZ od středu Popic u Jihlavy
Proutnice lesní mokřad s tůní, zazemňující se 1,4 km ZJZ od obecního úřadu v obci Kouty
Přední končiny do roku 2020 dlouhodobě neudržované mokřady nad a pod malým rybníčkem S od Kameničky
Rančířovský Okrouhlík podmáčená potoční niva (do roku 2009 dlouhodobě neudržovaná) nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík, rybníky (současný a bývalý), mokřady nyní s mozaikou biotopů a pravidelnou péčí cca 1,7 km Z od Rančířova
Rychtářský rybník do roku 2012 dlouhodobě neudržované hustě zarostlé mokřadní louky a rákosiny, navazující na litorál Rychtářského rybníka, nyní mozaika biotopů a občasná péče cca 1 km S od Obecního úřadu Arnolec
Ředkovský mlýn menší mokřad v nivě potoka pod rybníkem, do roku 2019 skoro bez péče, nyní mokřad s tůněmi cca 2,8 km Z od obce Babice
Skalka rybníček (bývalé koupaliště) a jeho okolí, upravené do podoby tzv. Mokřadní učebny jižní okraj Jihlavy, těsně u začátku ulice U Koželuhů
Smrčkovské rybníky mokřady mezi rybníky, vesměs dlouhodobě bez péče, zarostlé dřevinami, v části jsou nové tůně cca 1,5 km J od obecního úřadu v Hodicích
Šilhánky mokřady a rybníky v Roštejské oboře cca 1,3 km SZ od obecního úřadu v obci Doupě
Tankodrom Rakovník luční lada, opuštěný vojenský prostor, plochy zarůstají náletem SZ od Rakovníka
U Kuchyňky Výrazně podmáčená louka (stéká tam voda z odvodněného lesa) pod lesem s těsně navazujícím přírodě blízkým potokem. K pozemkům patří i část břehových porostů potoka. severně od Přeckova
U Měšína dlouhodobě neudržovaná podmáčená bývalá louka, silně podmáčená a zarůstající náletovými dřevinami cca 1 km JZ od středu obce Měšín
U Skrýšova protékající rybníček a strouhou odvodněný mokřad,, do roku 2021 bez péče 49.4945456N, 15.7646281E
Ústrašínské mokřady mokřady nad a pod rybníkem, v nivě potoka, vesměs dlouhodobě bez péče, několik obnovených a vytvořených tůní nad a pod Ústrašínským rybníkem v obci Ústrašín
V Opatovském lese drobný mokřad mezi lesy, do roku 2019 dlouhodobě bez péče 2 km JZ od obce Hrutov
V seči (rybník u Jersína) cca 1 ha mělký rybník na okraji lesa, s tůněmi a extenzivním využíváním rybník 1,2 km Z od obecního úřadu v Jersíně
Vílanecká střelnice pozemky v bývalém vojenském prostoru, plochy zarůstající třtinou a náletovými dřevinami, mokřady cca 1,5 km SZ od středu obce Vílanec
VVP Rokycany pozemky v bývalém vojenském prostoru, částečně významné botanicky, ale hlavně zoologicky, plochy výrazně zarůstající třtinou a náletovými dřevinami, zatím zde proběhly jen dílčí zásahy, hlavně na ploše u Muzea jižní okraj města Rokycany
VVP Stříbro pozemky v bývalém vojenském prostoru, plochy zarůstající třtinou a náletovými dřevinami, od roku 2014 díky řízeným jízdám a strojním zásahům (stržení drnu apod) již mozaika biotopů cca 2 km Z od města Stříbra
Zoulinky mokřadní louky v nivě drobného potoka, dlouhodobě bez péče a zarůstající dřevinami cca 1 km SSZ od Obecního úřadu v Mysliboři
Železná Dolina mokřady v nivě Železného potoka, dlouhodobě bez péče a zarůstající dřevinami cca 2,2 km SSZ od úřadu městyse Kamenice u Jihlavy
Žleby (Pastouška) do roku 2012 dlouhodobě neudržované a dřevinami zarostlé mokřady v údolíčku drobného potůčku, s prameništi a starými drobnými tůněmi, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče JZ okraj obce Pístov, podél silnice


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se