Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Mokřady

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Mokřady z.s.
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
22763198
statutární zástupce Maštera Jaromír
adresa sídla Popice 79, Jihlava, 58601
přijetí standartů Ano
datum akreditace 28.2.2012

Oficiální kontakty spolku:

adresa Popice 79, Jihlava, 58601
telefon 776556036
email mokrady@email.cz
web www.mokrady.wbs.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Brejlovský rybník do roku 2013 dlouhodobě neudržované mokřadní louky pod Velkým Brejlovským rybníkem, zarůstající náletem, nyní mozaikovité péče 1,5 km SZ od zámku v Křižanově
Čertovina podmáčená neudržovaná část louky, do roku 2018 zarostlá rákosinou jižně od obce Čertovina u Hlinska
Dolní Bradlo do roku 2013 dlouhodobě neudržované mokřadní louky a rákosina s náletovými dřevinami, navazující na litorál rybníka Dolní Bradlo, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče cca 1,2 km SZ od obce Hosov
Fidryšky mokřadní louka, dlouhodobě neudržovaná 700 m Z od Lhoty u Vyškova
Hamry dlouhodobě neudržované louky u Smrčenského potoka, zarostlé náletem 600 m od Obecního úřadu v Hybrálci
Hanzalka (U Hanzalky) dřevinami zarůstající podmáčené i mezofilní louky, s lesním prameništěm 2 km JV od Úřadu Městyse Batelov
Hliniště mokřadní louky s tůněmi na okraji obce Pavlov JV okraj obce Pavlov u Stonařova
Horní Jilmík do roku 2013 dřevinami a rákosinou zarostlý mokřad u JV břehu rybníka H. Ilmik, nyní tůně a pravidelná péče cca 1,5 km JV od středu Hodic
Hulišťata bývalá pískovna s tůní, mokřadní louky, do roku 2010 dlouhodoběji neobhospodařované, listnatý podmáčený lesík, mezofilní až suché trávníky, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče cca 1,4 km ZSZ od Kostelní Myslové
Kalvárie rybníček a mokřad s tůněmi ve zhlaví sídliště Březinova v Jihlavě, u ZŠ Demlova
Lesnovské mokřady rybníček Kulatina významný výskytem rdestu alpského a obojživelníků s navazující mokřadní loukou s revitalizovaným vodním tokem a tůněmi; dále Luční rybník s rozsáhlými rákosinami a mokřady mezi oběma rybníky s tůněmi cca 1,2 km JV od obce Zborná
Maršovský rybník zarůstající mokřady u Maršovského rybníka, část je zřejmě plocha po bývalé těžbě (zemník) cca 1,5 km V od středu Zbilid
Mokřad u Hurtovy Lhoty mokřadní louka s tůněmi 800 m JZ od středu H.Lhoty
Mokřady u Hřešic - Bakovský potok mokřadní louky v nivě potoka, do roku 2015 dlouhodobě bez péče, zarostlé rákosem a zarůstající dřevinami, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče jihovýchodní okraj obce Hřešice
Mokřady u Hřešic - U Brůdku mokřadní louky v nivě potoka, do roku 2018 dlouhodobě bez péče, zarostlé rákosem a zarůstající dřevinami 500 m ZSZ od obce Hřešice
Mukařka do roku 2014 několik let neudržovaná mokřadní louka se suchomilnými částmi, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče cca 1,1 km JV od Obecního úřadu v Batelově
Na Hádkách (Mokřady u Záborné) mokřady s tůněmi JV od Záborné, v údolí drobného potoka, do roku 2011 dlouhodobě bez péče cca 1 km JV od středu Záborné
Nad Ovčírnou do roku 2017 delší dobu neudržované podmáčené louky, dnes mozaika biotopů a pravidelná péče 600 m JZ od středu obce Uhřínovice
Nad Vodárnou neudržované mokřadní louky zarůstající náletem a zanikající rybníček 900 m JV od středu obce Hosov
Nadějovské Nivy do roku 2012 dlouhodobě neudržované podmáčené louky, zarostlé rákosem a dřevinami, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče u Obecního rybníka, 1 km JV od Obecního úřadu v Nadějově
Nový Štocký rybník dlouhodobě neudržované mokřady nad a pod rybníkem Nový Štocký - bývalé rybníčky, tůně, podmáčené louky cca 2,2 km JZ od středu Štoků
Obůrka do roku 2013 dlouhodobě neudržované mokřadní louky mezi rybníky Obůrka a Nový cca 1 km V od středu Hrutova
Ochoz do roku 2012 dřevinami zarůstající mokřadní louky pod hrází rybníka, s fragmenty botanicky cenných ploch (prstnatec, vachta), nyní mozaika biotopů a pravidelná péče pod hrází rybníka Ochoz, 1,5 km Z od středu obce Olší nad Oslavou
Pastouška (Žleby) do roku 2012 dlouhodobě neudržované a dřevinami zarostlé mokřady v údolíčku drobného potůčku, s prameništi a starými drobnými tůněmi, nyní mozaika biotopů a pravidelná péče JZ okraj obce Pístov, podél silnice
Pískovna Na Cvičišti bývalá pískovna a navazující plochy, zčásti zarostlé náletovými dřevinami jihovýchodní okraj Jindřichova Hradce
Pískovna Nesuchyně bývalá pískovna, zarůstající dřevinami a bylinami 2 km ZJZ od obecního úřadu Nesuchyně
Pod Lyžařem zazemňující se tůň se zarostlými břehy s navazujícími dlouhodobě neudržovanými podmáčenými loukami cca 700 m V od Obecního úřadu v Hybrálci
Pod Vsí mokřad u rybníka s tůněmi, zčásti zarostlý rákosinou a s pravidelnou péčí u rybníka Pod Vsí (Dolňák) na S okraji Řehořova
Popická pískovna malá zarůstající pískovna cca 700 m ZSZ od středu Popic u Jihlavy
Rančířovský Okrouhlík podmáčená potoční niva (do roku 2009 dlouhodobě neudržovaná) nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík, rybníky (současný a bývalý), mokřady nyní s mozaikou biotopů a pravidelnou péčí cca 1,7 km Z od Rančířova
Rychtářský rybník do roku 2012 dlouhodobě neudržované hustě zarostlé mokřadní louky a rákosiny, navazující na litorál Rychtářského rybníka, nyní mozaika biotopů a občasná péče cca 1 km S od Obecního úřadu Arnolec
Smrčkovské rybníky mokřady mezi rybníky, vesměs dlouhodobě bez péče, zarostlé dřevinami, v části jsou nové tůně cca 1,5 km J od obecního úřadu v Hodicích
Šilhánky mokřady a rybníky v Roštejské oboře cca 1,3 km SZ od obecního úřadu v obci Doupě
Tankodrom Rakovník luční lada, opuštěný vojenský prostor, plochy zarůstají náletem SZ od Rakovníka
U Kuchyňky Výrazně podmáčená louka (stéká tam voda z odvodněného lesa) pod lesem s těsně navazujícím přírodě blízkým potokem. K pozemkům patří i část břehových porostů potoka. severně od Přeckova
U Měšína dlouhodobě neudržovaná podmáčená bývalá louka, silně podmáčená a zarůstající náletovými dřevinami cca 1 km JZ od středu obce Měšín
Ústrašínské mokřady mokřady nad a pod rybníkem, v nivě potoka, vesměs dlouhodobě bez péče, několik obnovených a vytvořených tůní nad a pod Ústrašínským rybníkem v obci Ústrašín
V seči (rybník u Jersína) cca 1 ha mělký rybník na okraji lesa, s tůněmi a extenzivním využíváním rybník 1,2 km Z od obecního úřadu v Jersíně
Vílanecká střelnice pozemky v bývalém vojenském prostoru, plochy zarůstající třtinou a náletovými dřevinami, mokřady cca 1,5 km SZ od středu obce Vílanec
VVP Rokycany pozemky v bývalém vojenském prostoru, částečně významné botanicky, ale hlavně zoologicky, plochy výrazně zarůstající třtinou a náletovými dřevinami, zatím zde proběhly jen dílčí zásahy, hlavně na ploše u Muzea jižní okraj města Rokycany
VVP Stříbro pozemky v bývalém vojenském prostoru, plochy zarůstající třtinou a náletovými dřevinami, od roku 2014 díky řízeným jízdám a strojním zásahům (stržení drnu apod) již mozaika biotopů cca 2 km Z od města Stříbra
Zoulinky mokřadní louky v nivě drobného potoka, dlouhodobě bez péče a zarůstající dřevinami cca 1 km SSZ od Obecního úřadu v Mysliboři
Železná Dolina mokřady v nivě Železného potoka, dlouhodobě bez péče a zarůstající dřevinami cca 2,2 km SSZ od úřadu městyse Kamenice u Jihlavy


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se