Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Morava

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Český svaz ochránců přírody Morava
právní forma pobočný spolek
3513904
statutární zástupce Adam Steidl
adresa sídla Panská 363/9, Brno, 60200
přijetí standartů Ne
datum akreditace 17.4.2015

Oficiální kontakty spolku:

adresa Panská 363/9, Brno, 60200
telefon 721512101
email petra.steidlova@gmail.com
web www.csopmorava.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Archlebov – zarostlý sad zarostlý sad přiléhající k vinici a panonské dubohabřině s výskytem cikády viničné severně od obce Archlebov
Bezděkov-teplomilná stráň-zahrady entomologicky velmi cenná xerotermní stráň severně od obce Bezděkov (okres Šumperk)
Hovorany – Hovoranské Úlehle – panonské sprašové trávníky zbytky xerotermních společenstev jihovýchodně od Čejče, jihozápadně od Hovoran, naproti čerpací stanici pohonných hmot
Kobylí – stepní trávníky Kobylská stráň – Lácary jižně orientovaná teplomilná stráň, zarůstající náletem, bez péče stráň severozápadně od obce Kobylí
Kurdějov - stepní trávníky - PP Lipiny Zachovalá společenstva stepních trávníků. severozápadně od obce Kurdějov
Míroveček-suchomilná stráň-nad rybníkem xerotermní lesní lemy jihozápadně od obce Mírov (část Míroveček)
Morkůvky - Harasky - staré sady Komplex opuštěných a zarostlých sadů s degradovanými stepními trávníky. Ze zajímavých druhů se zde stále vyskytuje vstavač vojenský (Orchis militaris), oman mečolistý (Inula ensifolia), či bílojetel německý (Dorycnium germanicum). Z obratlovců ještěrka obecná (Lacerta agilis), krutihlav obecný (Jynx torquila), anebo dudek chocholatý (Upupa epops). jižně od obce Klobouky u Brna
Mutěnice – stepní trávníky – PP Bílý kopec u Čejče komplex cenných xerotermních strání mezi obcemi Mutěnice a Čejč
Nenkovice – panonské stepní trávníky Syslovce zachovalé teplomilné společenstvo s potenciálem pro výskyt modráska ligrusového mezi Želeticemi a Nenkovicemi v sousedství NPP Na Adamcích
Orlické Podhůří (Rozsocha) – teplomilné stráně entomologicky velmi cenná xerotermní stráň stráň západně od obce Rozsocha
Pěčíkov – suchomilné stráně entomologicky cenné stráně v okolí obce Pěčíkov
Plechtinec-suchomilná stráň-dolní entomologicky velmi cenná xerotermní stráň východně od obce Plechtinec (městečko Trnávka)
Popice - stepní trávníky Popická stráň - PP Hochberk rozlehlá PP zahrnující na J stepní trávníky a na S panonské dubohabřiny severně od obce Popice
Rozstání u Moravské Třebové – teplomilné stráně entomologicky cenné stráně v okolí obce Rozstání severovýchodně od středu obce Rozstání
Sedlec - stepní trávníky - PP Skalky u Sedlece pestrá mozaika stepních trávníků v různé fázi sukcese jihozápadně od obce Sedlec
Vevčice - Vevčická stráň Xerotermní stráň jihovýchodně od Jevišovic se zastoupením celé řady chráněných druhů rostlin. Např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), smil písečný (Helichrysum arenarium), křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) a oman oko Kristovo (Inula oculus-christi). Mimo to také hostí mnoho dnes již vzácných a ohrožených polních plevelů. jihovýchodně od Jevišovic
Vranová (Stážnička) – suchomilné stráně komplex suchomilných strání v okolí obce Vranová stráně v okolí obce Vranová


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se