Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Mravenec

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec
právní forma pobočný spolek
65983611
statutární zástupce Marta Kosová
adresa sídla Masarykovo nám. 17, PELHŘIMOV, 39301
přijetí standartů Ne
datum akreditace 5.4.2013

Oficiální kontakty spolku:

adresa Masarykovo nám. 17, Pelhřimov, 39301
telefon 732240625
email mravenec@sevmravenec.cz
web

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
PP Borky Důvodem ochrany jsou zachovalá přirozená společenstva pramenišť, přechodových rašelinišť, střídavě zamokřených luk a bažinných vrbových křovin s výskytem zvláště chráněných druhů.
PP Kejtovské louky mokřadní louka 1,5 km severovýchodně od obce Věžná
PP Rašelinná louka u Proseče - Obořiště rašelinná louka s prameništi a vodním tokem 1 km jižně od obce Proseč - Obořiště
PR Čermákovy louky rozsáhlejší mokřadní biotop 800 m jižně od obce Sázava pod Křemešníkem
U Štědrů Vlhká louka s revitalizovaným vodním tokem přímo navazují na NPP Janokovský potok Opatov u Jihlavy
V Losích vlhká louka část území pokrývá olšina, delší dobu bez údržby, výsky trosnatky okrouhlolisté k.ú. Nový Rychnov, Čejkov
Ve Sklenářích podmáčená louka, historicky využívaná k pastvě ovcí, poté občasně kosena, výskyt prstnatec májový, všivec bahení k.ú. Sázava pod Křemešníkem


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se