Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Pražská pastvina

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
právní forma pobočný spolek
68406088
statutární zástupce Martina  Skohoutilová
adresa sídla Zlešická 1 , PRAHA 11, 14800
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2.3.2017

Oficiální kontakty spolku:

adresa Zlešická 1846/1, Praha 11, 14800
telefon 722215664
email esorg.org@gmail.com
web www.prazskapastvina.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hostim - Třesina Cenné skalní stepi, místy s charakterem lesostepi. Velmi silný výskyt okáče metlicového. Zajímavý je ploskoroh pestrý.
NPP Cikánka I
PP Černé rokle u Kosoře Vápencová stráň s velmi řídkou kavylovou stepí. Ohroženo zarůstáním a to i invazní borovicí černou. Lokalita důležitá pro fungování metapopulační dynamiky okáče metlicového.
Radotínské údolí / Cikánka Cenné skalní stepi, zajímavá je kavylová step, která se vyskytuje především na vrcholku lokality Cikánka. dobývací prostor a okolí Cikánky
Třešňovka Na Veselé Višňový sad se skládá ze starých prosychajících třešní a višní. Vegetace je xerotermní až subxerotermní. Jedná se o kostřavovou drnovou step s hojným výskytem mochen a mateřídoušky pozdní. Zbytky stepních biotopů se zachovaly v celé ploše bývalé třešňovky, přestože místy již hrozí zapojení křovin natolik, že dojde k jejich zániku. Jedná se o zbytky velmi cenných sucho a teplomilných společenstev nelesních stanovišť. Bývalý třešnový-višňový sad se nachází přímo nad městem Beroun na pomezí CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras. Velmi členitý reliéf terénu v okolí, v součinnosti s geografickou pozicí vytváří místní potenciál velikého přírodního bohatství. Zbytky stepních biotopů se zachovaly v celé ploše bývalé třešňovky, díky čemu tady lze objevit roháče nebo některé vzácné motýly (soumračník podobný, modrásek rozchodníkový a otakárek ovocný i fenyklový). 49°58'27.04"N, 14°04'52.74"E
Vápencový lůmek v Hradových střimelicích Zajimavá enkláva krystalitických vápenců obklopená kyselými horninami. Suchý trávník s převahou válečky, vyskytuje se zde také např. devaterník šedý, chrpa čekánek apod. Zajímavý je výskyt vřetenušky pětitečné.
Zadní Kopanina / Zmrzlík 50.0072236N, 14.3218100E


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se