Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Pražská pastvina

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ČSOP ESORG
právní forma pobočný spolek
68406088
statutární zástupce Martina  Skohoutilová
adresa sídla Zlešická 1846, Praha 4, 14800
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2.3.2017

Oficiální kontakty spolku:

adresa Zlešická 1846/1, Praha 11, 14800
telefon 722215664
email esorg.org@gmail.com
web www.prazskapastvina.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hlubočepy/Žvahov/Děvín
Kuchařík
Mramorový lom Slivenec + PP Cikánka II
Nad Maškovým mlýnem / Radotínské údolí / Cikánka Cenné skalní stepi, zajímavá je kavylová step, která se vyskytuje především na vrcholku lokality Cikánka. dobývací prostor a okolí Cikánky
NPP Cikánka I
PP Černé rokle u Kosoře Vápencová stráň s velmi řídkou kavylovou stepí. Ohroženo zarůstáním a to i invazní borovicí černou. Lokalita důležitá pro fungování metapopulační dynamiky okáče metlicového.
Vápencový lůmek v Hradových střimelicích Zajimavá enkláva krystalitických vápenců obklopená kyselými horninami. Suchý trávník s převahou válečky, vyskytuje se zde také např. devaterník šedý, chrpa čekánek apod. Zajímavý je výskyt vřetenušky pětitečné.
Zadní Kopanina / Zmrzlík 50.0072236N, 14.3218100E


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se