Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Radnice

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Radnice
právní forma pobočný spolek
18243606
statutární zástupce Josef Pašek
adresa sídla Na Potocích 221, RADNICE, 33828
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2000

Oficiální kontakty spolku:

adresa Na Potocích 221, Radnice, 338 28
telefon 606956408
email ekocentrum@csop-radnice.cz
web http://www.csop-radnice.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hovězák starý sad
Kamenec Komplex luk, křovin a skalnatých strání nad údolím Radnického potoka, na severozápadním úbočí vrchu Hrádek. Výskyt vzácných druhů hmyzu (střevlík Nebria salina, mandelinka Chrysomela cerealis, dva vzácné druhy modrásků - modráska bahenního a modráska očkovaného) Po zelené turistické značce z Radnic do Kamence
Mostiště četný výskyt bezobratlých
Na Nebesích Lokalita se skládá ze dvou částí. Opuštěného ovocného sadu zarůstajícího náletovými dřevinami a luční enklávy degradované dlouhodobou absencí obhospodařování. severovýchodně od Radnic
Na Rovničkách mokřina s výskytem kosatce sibiřského a upolínu evropského severně od Radnic
Na Roztrhalce
Olešná
Rašeliniště rašeliniště, mokřad levý břeh Radnického potoka
U mostu louka a řídký les, výskyt upolínu nejvyššího a ohrožených druhů bezobratlých
Objekt Charakteristika
Synagoga Radnice budova bývalé synagogy


Přihlásit se