Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Sagittaria

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Sagittaria z.s.
právní forma spolek (dříve občanské sdružení)
41031547
statutární zástupce Michal Krátký
adresa sídla Lipové náměstí 3, Křelov, 78336
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2000

Oficiální kontakty spolku:

adresa Lipové náměstí 3, Křelov, 78336
telefon 585228438
email sagittaria@volny.cz
web http://www.sagittaria.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Bázlerova pískovna Přírodní památka
Bílé hlíny ostrůvek teplomilné vegetace s výskytem vstavače trojzubého severovýchodně od obce Krčmaň
Blátka teplomilná stráň s výskytem koniklece velkokvětého a vstavače kukačky západně od obce Vranovice nad nádržemi na Vranovickém potoce
Bukovany Na skále
Cigánské zmoly ostrůvek teplomilné vegetace s výskytem vstavače trojzubého severovýchodně od obce Krčmaň
Černovírské slatiniště luční části bývalého slatiniště s výskytem ohrožených a regionálně významných druhů rostlin na severním okraji Olomouce mezi městskými částmi Černovír a Chvalkovice
Deylův ostrůvek Bývalý žulový lom 3,5 km severozápadně od městyse Dub nad Moravou s drobnými tůněmi v různém stádiu sukcese s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina) a čolkem velkým (Triturus cristatus). cca 2,5 km severozápadně od Dubu nad Moravou
Hrdibořické rybníky vodní plochy se zbytky slatinných luk a pozměněných lesních partií severní okraj obce Hrdibořice
Chrbovský les drobná loučka s výskytem silně ohroženého pryšce kosmatého drobná loučka v rámci komplexu Chrbovského lesa cca 2,5 km jihovýchodně obce Troubky
Kačení louka mokřad s tůněmi podél železniční trati u Moravičan mokřad po stranách železnice cca 2 km jihovýchodně Moravičan
Kašpárovec ostrůvek teplomilné vegetace s výskytem vstavače kukačky severně od PR Malý Kosíř
Lipovské úpolínové louky mokřadní louky s výskytem úpolínů niva toku Hloučely v PR Lipovské úpolínové louky mezi obcemi Lipová a Horní Štěpánov
Malý Kosíř teplomilná vegetace s výskytem ohrožených teplomilných druhů fauny úpatí Velkého Kosíře nad Slatinicemi
Medlov - Králová druhově pestrá vlhká louka východně od Moravičan
Mokřiny u Krahulčí mokřadní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin západně od obce Krahulčí
Nemilanská cihelna vytěžený prostor Nemilanské cihelny s výskytem kriticky ohrožené cídivky peřesté jihozápadní okraj Olomouce
okolí Bázlerovy pískovny bývalá pole přeměněná na remízy a louky vytvářející pestrou krajinnou mozaiku jižní cíp CHKO LP na severním okraji města Olomouce
Plané loučky pestrá škála rostlinných společenstev od volné vody přes louky až po společenstva olšin severní okraj města Olomouce
Přírodní památka Daliboř vlhké aluviální louky s výskytem ohrožených a regionálně významných druhů rostlin severně od obce Horka nad Moravou
Skřípov - louky střídavě vlhké louky s výskytem vzácných druhů severní okraj obce Skřípov (Otínské louky), louky u fotbalového hřiště
Skřípovský mokřad mokřad s výskytem vzácných druhů rostlin a přilehlý lesík s tůněmi severní okraj obce Skřípov
Strabišov - Oulehla - část Oulehla základem lokality jezírko a jeho okolí s břehovými porosty, obklopené nově založenými loukami a nově vysazenými remízky severní okraj obce Lísky
Stráň u Krčmaně zbytky teplomilných sveřepových trávníků jižně od PP U Strejčkova lomu
Škrabalka Komplex stanovišť tvořený odstaveným říčním meandrem a navazujícími zbytky lužních lesů a vlhkých luk s výskytem charakteristických i ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Špraněk Komplex květnatých bučin a suťových lesů v okolí Javoříčských jeskyní Lokalita se nachází na vrchu Špláz a v údolí toku Špraňku
Terezské údolí aluviální květnaté louky údolní nivy řeky Šumice zařízlé údolí mezi Náměští na Hané a Laškovem
Tučapská skalka ostrůvek teplomilné květeny s výskytem ohrožených druhů v zemědělské krajině východně ovce tučapy
Za mlýnem mokřadní louky s řadou tůní východně od obce Řimice


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se