Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Šumava

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Šumava
právní forma pobočný spolek
75127326
statutární zástupce Jakub Hromas
adresa sídla Hraničářská 38, Vimperk, 385 01
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2010

Oficiální kontakty spolku:

adresa Hraničářská 38, Vimperk, 385 01
telefon 777812835
email info@csopsumava.cz
web http://www.csopsumava.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hořečková louka Hamižná Loučka v ochranném pásmu PR Hamižná. Výskyt kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého. CHKO Šumava, Hartmanice
Chválovna Jedná se o vlhkou pcháčovou louku, která postupně zarůstala do roku 2019 náletovými dřevinami a maliníkem. Vyskytují se zde chráněné druhy rostlin - prstnatec májový, dřípatka horská, bradáček srdčitý a další zajímavé rostlinné druhy - lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší, aj. Lokalita se nachází u silnice mezi Vimperkem a Šumavskou Hošticí.
Jaroškov EVL Jaroškov severní okraj lomu u osady Jaroškov
Kosatcová louka u Uhřic mokřadní louka s výskytem chráněných druhů rostlin - kosatec sibiřský, prstnatec májový k. ú. Uhřice u Vlachova Březí
Mez u Peckova xerotermní mez západně od Peckova, biotop modráska černočárného západně od osady Peckov
Mokřadní louka v Chalupské slati Rašelinné a vlhké louky sv. Calthion a sv. Molinion s chráněnými druhy – prstnatec májový, atp. I. zóna NP Šumava
Opolenec PR a EVL nacházející se na vápencovém podloží, typické jsou vápencové skalní výchozy. Historická těžba vápence. Významná především chráněnými rostlinnými druhy - hořeček mnohotvarý český, vstavačovité aj. Osada Sudslavice, obec Vimperk, okres Prachatice
Ouředníků louka Podmáčená louka, v lemech kruštík širolistý; likvidace bolševníku velkolepého Louka mezi Výškovice a Bořanovicemi, poblíž PR Opolenec
Pasecká slať přírodní památka, rašelinná a nelesní společenstva s výskytem chráněných rostlin a živočichů k.ú. Nové Hutě, obec Nové Hutě
Radost přírodní rezervace, část sukcesní plochy, část komplex zachovalých lučních společenstev s převahou vlhkých, střídavě vlhkých, rašelinných, smilkových a mezofilních luk k.ú. Vimperk, k. ú. Lipka u Vimperka, k. ú. Klášterec u Vimperka, obec Vimperk
Velká Homolka entomologicky a krajinářsky hodnotné území Vimperk
Objekt Charakteristika
Podlešákův jilm v Boubské památný strom a jeho okolí


Přihlásit se