Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Šumava

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel ZO ČSOP Šumava
právní forma pobočný spolek
75127326
statutární zástupce Jakub Hromas
adresa sídla Hraničářská 38, Vimperk, 385 01
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2010

Oficiální kontakty spolku:

adresa Hraničářská 38, Vimperk, 385 01
telefon 777812835
email info@csopsumava.cz
web http://www.csopsumava.cz

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hořečková louka Hamižná Loučka v ochranném pásmu PR Hamižná. Výskyt kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého. CHKO Šumava, Hartmanice
Chválovna Jedná se o vlhkou pcháčovou louku, která postupně zarůstala do roku 2019 náletovými dřevinami a maliníkem. Vyskytují se zde chráněné druhy rostlin - prstnatec májový, dřípatka horská, bradáček srdčitý a další zajímavé rostlinné druhy - lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší, aj. V roce 2020 došlo k výkupu dalších dvou pozemků v západní části lokality. Tyto pozemky jsou spíše mezofilního charakteru, do roku 2020 bez údržby. Lokalita se nachází u silnice mezi Vimperkem a Šumavskou Hošticí.
Jaroškov EVL Jaroškov severní okraj lomu u osady Jaroškov
Kosatcová louka u Uhřic mokřadní louka s výskytem chráněných druhů rostlin - kosatec sibiřský, prstnatec májový k. ú. Uhřice u Vlachova Březí
Mez u Peckova xerotermní mez západně od Peckova, biotop modráska černočárného západně od osady Peckov
Mokřadní louka v Chalupské slati Rašelinné a vlhké louky sv. Calthion a sv. Molinion s chráněnými druhy – prstnatec májový, atp. I. zóna NP Šumava
Na Lázích Na pozemku probíhá sukcesní proces především listnatými dřevinami, na malé části je dochováno sekundární bezlesí. Plocha je biotopem především silně ohroženého jeřábka lesního, dále drobného dutinového ptactva, doložen je také výskyt zmije obecné, užovky obojkové, obojživelníků a řady hmyzích druhů vázaných na tlející a ztrouchnivělé dřevo. Obec Bošice, okres Prachatice
Opolenec PR a EVL nacházející se na vápencovém podloží, typické jsou vápencové skalní výchozy. Historická těžba vápence. Významná především chráněnými rostlinnými druhy - hořeček mnohotvarý český, vstavačovité aj. Osada Sudslavice, obec Vimperk, okres Prachatice
Ouředníků louka Podmáčená louka, v lemech kruštík širolistý; likvidace bolševníku velkolepého Louka mezi Výškovice a Bořanovicemi, poblíž PR Opolenec
Pasecká slať přírodní památka, rašelinná a nelesní společenstva s výskytem chráněných rostlin a živočichů k.ú. Nové Hutě, obec Nové Hutě
Radost přírodní rezervace, část sukcesní plochy, část komplex zachovalých lučních společenstev s převahou vlhkých, střídavě vlhkých, rašelinných, smilkových a mezofilních luk k.ú. Vimperk, k. ú. Lipka u Vimperka, k. ú. Klášterec u Vimperka, obec Vimperk
Velká Homolka entomologicky a krajinářsky hodnotné území Vimperk
Objekt Charakteristika
Podlešákův jilm v Boubské památný strom a jeho okolí


Přihlásit se