Pozemkové spolky

Pozemkový spolek Brontosaurus Mařatice

Údaje o zřizovateli:

zřizovatel Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice
právní forma pobočný spolek
48491527
statutární zástupce Robert Janík
adresa sídla Šafaříkova 726, Uherské Hradiště, 686 01
přijetí standartů Ne
datum akreditace 2020

Oficiální kontakty spolku:

adresa Šafaříkova 726, Uherské Hradiště, 686 01
telefon 724 153 256
email rjanik@freepoint.cz
web

Lokality a objekty ve správě spolku

Lokalita Charakteristika Místo
Hutě Travní porosty na lokalitě patří k druhově nejbohatším trávníkům Evropy. Vyskytuje se zde kolem 20 druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin. Na ploše aktuálně navržené k odkupu se vyskytují například Dactylorhiza sambucina, D. majalis, Gentianella lutescens s.s., Gymnadenia densiflora, Ophioglossum vulgatum, Valeriana dioica, je zde izolované nejsevernější lokalita Rosa gallica. Vyskytuje se zde řada ohrožených a chráněných druhů motýlů (Brenthis hecate, Maculinea sp.), měkkýšů (Vertigo moulinsiana, V. angustior) i obratlovců (užovka stromová). Na menší části plochy probíhá přirozená sukcese dřevin; většina je mozaikou lučních společenstev.


Pozemkový spolek nespravuje žádné objekty.Přihlásit se